INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA STRONIE ZESPOŁU

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Zespół Muzyczny Vaniila Band Grzegorz Łysek z siedzibą            w Przełaj 29, 28-340 Sędziszów, (zwanym dalej Zespołem) danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową zespołu (zwanymi dalej Odwiedzającymi lub Użytkownikami) w związku  z prowadzoną przez Zespól działalnością związaną ze świadczeniem usług muzycznych. Przetwarzane przez Zespół informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO). 

 

Administrator danych strony www.vaniiladance.pl:

Administratorem strony internetowej zespołu jest Wix.com z siedzibą w Izraelu. Odpowiedzialnym za redagowanie strony jest Zespół Muzyczny Vaniila Band Grzegorz Łysek. Dane kontaktowe administratora strony: Zespół Muzyczny Vaniila Band Grzegorz Łysek, Przełaj 29, 28-340 Sędziszów, Tel. 606485109, e-mail: vaniila.dance@poczta.fm, NIP:6562239927, REGON:380056902.

Dane kontaktowe zespołu: Zespół Muzyczny Vaniila Band,  Tel. 606485109, e-mail: vaniila.dance@poczta.fm

 

Cel przetwarzania danych osobowych na stronie Zespołu:

Celem przetwarzania danych osobowych przez Zespół Muzyczny Vaniila Band Grzegorz Łysek jest zapoznanie odwiedzających stronę Zespołu Muzycznego Vaniila Band Grzegorz Łysek  www.vaniiladance.pl z aktualną ofertą Zespołu oraz z materiałami reklamowymi                 i promocyjnymi.

 

Jakie dane są przetwarzane na stronie Zespołu:

Administrator strony gromadzi dwa rodzaje danych dotyczących Odwiedzających stronę.

1. Dane niezidentyfikowane dotyczące Odwiedzających, które mogą zostać udostępnione dla Wix.com oraz Google Analytics, lub które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez nich z Usług („Dane nieosobowe”). Dane te nie umożliwiają identyfikacji osób Odwiedzających. Gromadzone przez Wix.com i Google Analytics dane nieosobowe obejmują przede wszystkim dane techniczne i zbiorcze dane dotyczące użytkowania, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania usług przez Odwiedzających, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia Odwiedzającego, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających końcowych, daty, godziny itp.

2.Dane  umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, tj. dane, które identyfikują osobę fizyczną lub pozwalają na jej identyfikację po podjęciu zasadnych działań (zwane dalej „Danymi osobowymi”). Dane osobowe obejmują przede wszystkim fotografie i posty upamiętniające uroczystości osób, dla których zespól realizował usługę muzyczną. Dane te nie zawierają imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru pesel, numeru telefonu, adresu email oraz treści powszechnie uznawanych za niewłaściwe, obraźliwe oraz naruszające godność osobistą. Gromadzone przez Zespół na stronie internetowej tego typu dane osobowe przetwarzane są tylko za zgodą ich właścicieli i nie są przekazywane innym podmiotom.

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

 

Ochrona danych osobowych:

Wszystkie dane osobowe zawarte na stronie internetowej Zespołu są chronione przez Wix.com we właściwy sposób.

 

Okresy przechowywania danych:

Dane nieosobowe Odwiedzających stronę Zespołu mogą być utrzymywane, przetwarzane i przechowywane przez Wix.com stosownie do potrzeb oraz zgodnie z wymogami prawa. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie operatora serwisu Wix.com.

Dane nieosobowe Odwiedzających stronę Zespołu mogą być utrzymywane, przetwarzane i przechowywane przez Google Analytics przez minimalny okres tj. 14 miesięcy. Po tym okresie są trwale usuwane. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie operatora serwisu Google Analytics. Dane osobowe zamieszczane przez Zespół przechowywane są w zależności od potrzeb Zespołu.

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych nieosobowych:

Właściwym organem dotyczącym przetwarzania danych nieosobowych do których Użytkownik może zwracać się w sprawie ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu jest operator serwisu Wix.com i Google Analytics.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Dodatkowo Użytkownik, posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie tych danych proszę kierować na adres Zespołu: vaniila.dance@poczta.fm

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje końcowe:

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy formułowaniu informacji zawartych w niniejszym poście Zespół kierował się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne, proste, jasne i zrozumiałe.

W związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa Zespół zastrzega sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści zawartych tutaj informacji.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań czy proszę o kontakt z Zespołem: vaniila.dance@poczta.fm

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

COPYRIGHT BY VANIILA DANCE ©2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.

  • Klasyczna YouTube
  • Facebook Classic
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now